«Qəbələ» «Galatasaray»ı məğlub etdi
Xəbərlər / 24 Aprel 2012 | 05:54131
«Qəbələ» «Galatasaray»ı məğlub etdi

III Beynəlxalq Kuşadası Turnirində 1/4 finala qədər uğurla irəliləyən "Qəbələ" U-14 bu mərhələdə büdrəyib.  1/4 fi­nal­da “Ay­dıns­por"la qarşılaşan təm­sil­çi­miz məğlubiyyətdən qaça bilməyib. Ko­man­da­mı­zın 2:4 he­sa­bı ilə uduz­du­ğu gö­rüş­də qol­la­ra Coş­qun Sü­ley­ma­nov və Fə­rid Nə­bi­yev im­za atıb­lar. 5-8-ci yerlər uğ­run­da qar­şı­laş­ma­da “Qa­la­ta­sa­ray”la oyun qol­suz bə­ra­bər­lik­lə nə­ti­cə­lə­nsə də, pe­nal­ti­lər se­ri­ya­sın­da “Qə­bə­lə” üs­tün olub (3:1. Qol­lar: Fə­rid Nə­bi­yev, Tu­ran Ma­na­fov, Coş­qun Sü­ley­ma­nov). "Qəbələ" bu gün 5-ci yer  uğrunda qar­şı­laş­ma­ya çı­xa­caq.

Bu gün həm­çi­nin dün­ya yığ­ma­sı ilə Tür­ki­yə mil­li­si ara­sın­da oyun baş tu­ta­caq. Bi­rin­ci­lə­rin he­yə­tin­də “Qə­bə­lə”li futbolçuların meydanaçaya çıxacağı dəqiq olsa da, onların adları hələ ki açıqlanmayıb. Dün­ya yığ­ma­sı­na rəh­bər­lik edə­cəəf­sa­nə­vi Zepp Pi­on­te­kin kö­mək­çi­si “Qə­bə­lə”nin ça­lış­dı­rı­cı­sı Ha­lim Fı­çı­cı ola­caq. Ba­kı vax­tı ilə 15:45-də start gö­tü­rə­cək gö­rüş “NTV Spor” ka­na­lı va­si­tə­si­lə can­lı ya­yım­la­na­caq.