AL. "QƏBƏLƏ" - "YAGELLONİYA" OYUNÖNCƏSİ MƏŞQ - 12.07.2017