ƏVƏZEDİCİ KOMANDANIN MÜKAFATLANDIRMA MƏRASİMİ - 11.05.2012