FARİZ MƏMMƏDOVA HƏSR OLUNMUŞ "BÖYÜK QAYIDIŞ" FİLMİNİN TƏQDİMAT MƏRASİMİ - 20.12.2017