KB-75 - «QƏBƏLƏ» GÖRÜŞÜ ÖNCƏSİ ÇƏKİ MƏRASİMİ VƏ MƏTBUAT KONFRANSI