"LİLL" - "QƏBƏLƏ" 1:1 [UAL 2016/17, III TƏSNİFAT MƏRHƏLƏSİ]