MTK BUDAPEŞT - "QƏBƏLƏ" 1:2 [UAL 2016/17, II TƏSNİFAT MƏRHƏLƏSİ]