"QƏBƏLƏ" - "LİLL" 1:0 [UAL 2016/17, III TƏSNİFAT MƏRHƏLƏSİ]