"QƏBƏLƏ" - "PANATİNAİKOS" 1:2 [UAL 2017/18, III TƏSNİFAT MƏRHƏLƏSİ, CAVAB OYUNU]