"QƏBƏLƏ" - "SAMTREDİA" 5:1 [UAL 2016/17, I TƏSNİFAT MƏRHƏLƏSİ]