RAMİZ MİRKAMALOV VƏ KAMRAN ŞAHSUVARLI "СПОРТИВНА СЕРЕДА" VERİLİŞİNDƏ