ROMAN QRİQORÇUK AKADEMİYANIN MƏŞQÇİ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDÜ