"TOPLU YARIŞ" - ARİF DAŞDƏMİROV VS MƏHƏMMƏD MİRZƏBƏYOV