TPL 2016/17, QIŞ FASİLƏSİ - BOMBARDİRLƏR - FİLİP OZOBİÇ VƏ BAQALİ DABO